Bokningsfråga

Vi svar vardagar inom 48 timmar.  

Numera sker bokningar via Checkfront, klicka på knappen nedan för att lägga in en bokning.

Är du ny kund, ta med avtalet till oss när du lämnar din katt eller maila det innan du kommer.

Glöm inte att ladda hem och fyll i

Inackorderingsavtal. Klicka på den gula rutan för Svenska.


Don't forget to download, fill in

Boarding Agreement. Click on the yellow box for English

© Copyright 2012. All Rights Reserved.